Huishoudelijk reglement MAIRA DANCE
Elk lid van onze dansschool dient dit reglement goed te lezen en na te leven

 

 

-Kom op tijd uit respect voor de andere dansers, te laat toekomen kan storend zijn.

-Ben je te vroeg en is er een vorige groep aanwezig, kleed je aan in stilte om, zodat je de groep voor je niet stoort. 

-Draag tijdens de les kleding geschrikt voor de soort les. 

-Buitenschoenen zijn binnen de studio niet toegestaan. 

-Kauwgom en/of snoep is tijdens de lessen verboden.

-Geen sieraden die onze danspalen, hoepels, hammocks of andere attributen kunnen beschadigen zoals ringen armbanden etc.

-Hang je kleding netjes op en zet je tassen onder de bank in de kast zodat ook een ander zijn of haar spullen kwijt kan.

-Filmen en fotograferen van de lessen is niet toegestaan zonder toestemming van de instructrices.

-Er wordt geen beeldmateriaal op sociale media geplaatst zonder toestemming van de instructrices.

-Wij houden de studio netjes, en verwachten dat jullie ook je best doen alles netjes te houden. Matten / ballen / blokken / doekjes / magnesium / bekers / etc. a.u.b. terug zeten na het gebruik. Is er onverhoopt toch iets niet netjes of vies, geef dit dan door aan de instructrice.

-Alle cursussen en choreografieën zijn eigendom van MAIRA DANCE.

-In onze dansschool is er aandacht voor elke danser, talent of niet. Daarom zorgen de lesgevers ervoor dat elke danser voldoende kansen krijgt naargelang zijn mogelijkheden. Omdat een instructrice niet de mogelijkheid heeft om iedereen tegelijkertijd te kunnen helpen is het ok om elkaar te helpen maar als er vragen over technieken zijn, vraag dit dan ten aller tijde aan de instructrice om blessures en kwetsuren te voorkomen. 

-De ouders geven de kinderen af aan de deur van de danszaal. Na de les kunt u uw kind terug ophalen aan de deur.

-Indien je je blesseert tijdens de les, laat dit dan altijd weten aan de aanwezige instructrice voor je naar huis gaat.

-Warming-up en cooling down zijn verplicht voor je eigen gezondheid en uit respect voor de docent maar ook voor die andere participanten. 

-Tijdens de lessen mag je geen andere oefeningen doen dan de door de docent opgegeven oefeningen. Dit i.v.m. je eigen veiligheid en uit respect voor degene die les geeft 

-Het gebruik van een handdoek is verplicht. Als je deze vergeten bent kun u bij ons een handdoek vragen. 

-Doordat we elkaar met de oefeningen helpen is lichamelijke hygiëne en schone kleding erg belangrijk. Houd daar a.u.b. rekening mee. 

-Tijdens de lessen zet a.u.b. uw telefoon op stil. U mag uw telefoon gebruiken of de geluid aan laten bij bijzondere situaties (in overleg) en om foto's of video's te maken. 

-Roken in de studio is verboden.

-Heb respect voor elkaar, uw en onze spullen en voor degene die les geeft.

-Elke les en deelname daarvan of overige activiteiten bij Maira Dance Studio Dordrecht zijn op eigen risico.